Start

Welkom

Dit is de website van de ChristenUnie in Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Van harte welkom! We hopen u op deze site op de hoogte te houden van de werkzaamheden van de fractie in Utrechtse Heuvelrug en van de activiteiten van onze plaatselijke afdeling. Ook vindt u hier informatie over landelijke of provinciale bijeenkomsten, cursussen of evenementen.

In Wijk bij Duurstede zijn we politiek actief binnen het samenwerkingsverband Protestants Christelijke Groepering (PCG). Voor alle actuele informatie over hun werk in Wijk bij Duurstede verwijzen wij u graag naar de website van de PCG. 

Cursus 'politiek actief' in Wijk bij Duurstede en Bunnik

20130214 raadszaaldinsdag 16 augustus 2016 De gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede organiseren dit najaar een cursus "Politiek Actief' voor mensen die overwegen zich in te zetten voor de plaatselijke politiek en zich wellicht in 2017-2018 verkiesbaar willen stellen voor de Gemeenteraad. lees verder

Toch budget BOA-toezicht

Dick Karssen 6 touchdinsdag 19 juli 2016 De wens van de VVD en de ChristenUnie om budget op te nemen voor extra BOA-capaciteit is vervuld door de rest van de gemeenteraad. De fracties willen een bedrag in de begroting opnemen van 87.000 euro voor 2017 en 2018, omdat er volgens de partijen een tekort wordt geconstateerd aan toezicht en handhaving op onder andere de Drank- en Horecawet, en in het buitengebied, aldus nieuwsblad De Kaap. lees verder

ChristenUnie zoekt nieuw talent

Hele team 2016dinsdag 12 juli 2016 In 2018 zijn er nieuwe Gemeenteraadsverkiezingen. De campagne daarvoor start in de herfst van 2017. Als plaatselijke ChristenUnie komen we graag in contact met mensen die het interessant zouden vinden in dat jaar verkiesbaar te zijn voor de Gemeenteraad. lees verder

Motie voor 'dienstencheque' haalt het nog even niet

Dick Karssen 13 bijgesnedenwoensdag 06 juli 2016 In een motie op 27 juni heeft Dick Karssen het college gevraagd inwoners die ondersteuning via de WMO ontvangen voor bijvoorbeeld hulp in het huishouden, dagbesteding of speciaal vervoer de mogelijkheid te bieden om een soort dienstencheque in te kopen. De Raad vond het een sympathiek idee, maar hield het plan nog even aan, om eerst andere onderzoeken af te wachten. lees verder

Motie pleit voor verplaatsing tankstations Maarsbergen

provinciehuis Utrechtdinsdag 05 juli 2016 Via een motie van GroenLinks en SGP hebben de Provinciale Staten er bij de Gedeputeerde Staten op aangedrongen de twee tankstations in Maarsbergen zo snel mogelijk te verplaatsen, in samenspraak met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dit zou een Bos-beek variant voor de spoorkruising in Maarsbergen dichterbij brengen, maar ook alle andere varianten vereenvoudigen. lees verder

Provincie stelt besluit Maarsbergen uit

2016 April Maarsbergen bos beekmaandag 04 juli 2016 De gedeputeerde staten van Utrecht hebben voorgesteld aan de provinciale staten de ondertunneling in Maarsbergen niet op de vergadering van 4 juli te bespreken, maar eerst onderzoek te doen naar de Bos-beekvariant volgens dezelfde methodiek die is gebruikt voor de westvariant. lees verder

Toekomst sociale werkvoorziening

Dick Karssen 6 touchmaandag 20 juni 2016 De gemeente blijft voorlopig eigenaar van de sociale werkvoorziening, de BIGA-groep, en de wethouder is via een motie van de ChristenUnie en mede-indieners gevraagd het bedrijf vanuit de gemeente ook actief te ondersteunen, bijvoorbeeld door het geven van opdrachten. Ondanks alle bezuinigingen van de regering is er dus toekomst voor het BIGA-bedrijf in Zeist. CU-raadslid Dick Karssen: “Er blijft een plek waar onze kwetsbare inwoners aan de slag kunnen blijven! Een mooi resultaat. Wij gaan er vanuit dat andere gemeenten die mede-eigenaar zijn van de BIGA deze koers overnemen.” lees verder