Start

Welkom

Dit is de website van de ChristenUnie in Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Van harte welkom! We hopen u op deze site op de hoogte te houden van de werkzaamheden van de fractie in Utrechtse Heuvelrug en van de activiteiten van onze plaatselijke afdeling. Ook vindt u hier informatie over landelijke of provinciale bijeenkomsten, cursussen of evenementen.

In Wijk bij Duurstede zijn we politiek actief binnen de Protestants Christelijke Groepering (PCG). Voor alle actuele informatie verwijzen wij u graag naar de website van de PCG. 

Provinciale Staten-fractie ChristenUnie voor Bos-Beek Maarsbergen

NS-treinen.jpgzaterdag 25 februari 2017 Maandag 13 februari vergaderde de Provinciale Statencommissie Milieu, Mobiliteit en Economie in het gemeentehuis in Doorn. Doel: beeld (en oordeels-)vorming over een tracékeuze voor de spoortunnel in Maarsbergen. De ChristenUnie-fractie van Utrechtse Heuvelrug én van Provinciale Staten hebben een voorkeur voor de Bos-Beekvariant. lees verder

Doe mee aan de campagne!

Campagne materiaal plaatjezaterdag 18 februari 2017 Binnenkort zijn er Tweede Kamerverkiezingen. De ChristenUnie wil een campagne van Hoop gaan voeren! Doet u mee aan de plaatselijke campagne-activiteiten? We willen aan de slag gaan in Driebergen, Leersum en Wijk bij Duurstede. lees verder

Voorzichtige hoop voor zwembad Doorn

Plaatje zwemmenwoensdag 15 februari 2017 In de Avond van de Raad van 13 februari heeft de commissie in aanwezigheid van heel veel inwoners, opnieuw gesproken over het behoud van zwembad Woestduin. Er lijkt wat beweging gekomen te zijn in de stellingname van de diverse partijen, toen duidelijk werd dat Laco, de exploitant van het zwembad, de eerste vijf jaar bereid bleek te zijn zelf het risico van mogelijke onderhoudskosten te willen dragen. lees verder

Carla Dik-Faber in Driebergen

Carla Dik-Faber - Foto: Anne Paul Roukemazaterdag 11 februari 2017 ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber neemt op maandag 13 februari deel aan het Duurzame Debat in Driebergen, dat wordt georganiseerd door Stichting Nederland CO2 Neutraal. lees verder

Geslaagd Politiek Café

ALV 7 februari Nico Drostwoensdag 08 februari 2017 Met 27 bezoekers en een levendige discussie was het Politiek Café in Driebergen op 7 februari zeer geslaagd. Nico Drost, nummer 9 op de kandidatenlijst van de Tweede Kamerverkiezingen zette uiteen waar we als samenleving tegen aanlopen als het gaat om Islam en integratie, waarna zich een gesprek ontspon met een panel en de zaal. lees verder

ChristenUnie wil zwembad Doorn behouden

Foto Dianne van Wijnenzaterdag 04 februari 2017 De ChristenUnie-fractie is het niet eens met het voornemen van de wethouder om Zwembad Woestduin in Doorn op termijn te sluiten. Op 6 februari is de beeldvormende raadsvergadering, waar de ChristenUnie kritische vragen wil stellen. lees verder

Raad kiest voor Westvariant Maarsbergen

2016 April Maarsbergen-25 kerkzaterdag 28 januari 2017 Donderdagavond 27 januari 2017 heeft de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug een nieuw besluit genomen over de ondertunneling in Maarsbergen. Met een krappe meerderheid (16-13) is gekozen voor de voorkeursvariant West met gesloten Tuindorpweg. De ChristenUnie fractie betreurt het genomen besluit. De fractie zette zich nog in voor de Bos-Beek-variant, maar een amendement daarover van VVD, D66, BVH en CU haalde het op één stem na niet. lees verder

Tweede Kamerverkiezingen


Gert Jan Segers schrijft :

Wat staat er 15 maart op het spel?

Ik ben een hoopvolle realist. Wij leven in een vrij land, dat verbonden is met zijn christelijke wortels. Waarin we naar elkaar omzien. Waarin gezinnen de ruimte krijgen. En waarin je vrij bent in wat je gelooft. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Daar moeten we voor waken en strijden, elke dag.
Er staat echt iets op het spel bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Maar ik ben hoopvol over de toekomst als we vanuit ons geloof samen aan onze idealen werken.

Lees hier het hele essay

Lees hier het korte verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen!
Meer informatie vindt u op www.christenunie.nl.