<

Welkom

Dit is de website van de ChristenUnie-afdeling Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Van harte welkom! We hopen u op deze site op de hoogte te houden van de activiteiten van onze plaatselijke afdeling en de werkzaamheden van de fractie in Utrechtse Heuvelrug. Ook vindt u hier informatie over landelijke of provinciale bijeenkomsten, cursussen of evenementen.

Politiek Café met Arne Schaddelee

Arne Schaddelee.jpgwoensdag 05 december 2018 Op woensdag 13 februari organiseren we een Politiek Café in aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen. Lijsttrekkers Arne Schaddelee (PS) en Kees van Kranenburg (waterschap) zullen komen spreken. Ook is er ruimte voor een korte ledenvergadering en gezellige onderlinge ontmoeting. lees verder

Hoop op minder vuurwerkoverlast komende jaarwisseling

Vuurwerk.jpgwoensdag 05 december 2018 Vorig jaar november hebben BVH, CU en Open aan de gemeenteraad een uitspraak gevraagd over het verminderen van vuurwerkoverlast. Het liefst wilden deze fracties een vuurwerkvrije gemeente. Daar was (op dat moment) geen draagvlak voor. Wel heeft bijna de gehele raad (uitgezonderd het CDA) de motie gesteund om in overleg met onze inwoners voor de komende jaarwisseling (2018-2019) vuurwerkvrije zones aan te wijzen. lees verder

Woonvisie: meer ruimte voor alternatieve woonvormen

Plaatje huis.jpgwoensdag 05 december 2018 Kortgeleden heeft de gemeenteraad een nieuwe woonvisie vastgesteld. Wonen was een hot item in de verkiezingen van maart 2018. Veel senioren wonen nog in een groot huis, jongeren blijven bij gebrek aan betaalbare huisvesting noodgedwongen bij hun ouders wonen. De prijzen stijgen fors in onze regio. In de nieuwe woonvisie zijn enkele uitgangspunten neergelegd die de komende jaren gaan gelden voor woningbouwers. lees verder

Gemeentelijke bouwgrond omgeruild voor woningbouw

Rijtjeshuis.jpgmaandag 22 oktober 2018 In de raadsvergadering van 18 oktober is het voorstel ter tafel gekomen om een perceel grond bij de Vinkenbuurtweg in Maarn te verkopen.
Door een idee van de CU zal dit stuk grond bij de provincie worden ‘omgeruild’ voor een ander stuk grond, waar dan woningen kunnen worden gebouwd lees verder

Openingstijden Hemelvaartsdag toch beperkt

IMG_20170409_135726maandag 22 oktober 2018 Door een amendement van de ChristenUnie en andere partijen is de winkelopenstelling op Hemelvaartsdag beperkt tot de tijden 12-18 uur.
Door een meerderheid in de raad is wel besloten de winkels vrijheid te geven open te gaan op deze en andere feestdagen. De CU heeft tegen dit voorstel gestemd. lees verder

Tussenevaluatie pilot met vertrouwenspersoon

handvrijdag 19 oktober 2018 Sinds augustus 2017 kunnen inwoners van Utrechtse Heuvelrug een beroep doen op de onafhankelijke vertrouwenspersoon Hulp & Ondersteuning als ze klachten of vragen hebben over zorg- en dienstverlening in het sociale domein. Dit project is een pilot en onlangs hield de vertrouwenspersoon een presentatie over een tussenevaluatie. Dianne van Wijnen van de CU-fractie woonde deze presentatie bij. lees verder

Dick Karssen over elektrisch rijden

Dianne van Wijnen over ouderenzorg

Dick Karssen over woningbouw