<

Welkom

Dit is de website van de ChristenUnie-afdeling Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Van harte welkom! We hopen u op deze site op de hoogte te houden van de activiteiten van onze plaatselijke afdeling en de werkzaamheden van de fractie in Utrechtse Heuvelrug. Ook vindt u hier informatie over landelijke of provinciale bijeenkomsten, cursussen of evenementen.

Ledenvergadering 14 december online

video-conference-gdfee1701d_640.pngmaandag 29 november 2021 Op dinsdag 14 december 2021 organiseert de ChristenUnie-afdeling Utrechtse Heuvelrug-Bunnik-Wijk bij Duurstede een algemene ledenvergadering via een online bijeenkomst. De avond zal vooral in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 in Utrechtse Heuvelrug. De leden mogen de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vaststellen. lees verder

Vuurwerk

vuurwerk.jpgdinsdag 09 november 2021 Enkele jaren geleden kwam de discussie op gang over een verbod van de verkoop en het afsteken van particulier vuurwerk met oud en nieuw. Vanaf het begin is de fractie van de CU voorstander geweest van een vuurwerkverbod, vanwege de grote schade aan mens, dier, milieu en veel te grote inzet van politie, brandweer en ambulance. Het is geen veilig feest. lees verder

Gemeentebegroting 2022

Gemeentehuis met autodinsdag 09 november 2021 Het is alweer een halfjaar geleden dat ik schreef: “Gemeente financiën zijn een onderwerp van grote zorgen.” en “Het jaar 2021 moet wat de CU fractie in het teken staan van een herwaardering van de gemeenten in ons staatsbestel. Dat moet tot uiting komen in een hogere uitkering uit het gemeentefonds.”
Deze maand behandelen wij de gemeentebegroting 2022 in de Raad. En de zaken staan er voor de korte termijn wat beter voor. Het rijk is met diverse financiële middelen over de brug gekomen. Dat is mooi, maar voor dit moment zijn dat nog geen structurele middelen en er is evenmin sprake van een structureel hogere uitkering uit het gemeentefonds. Sterker nog, de herverdeling van de middelen hangt nog boven ons hoofd en de laatste berekeningen laten zien dat we er fors op achteruit kunnen gaan. lees verder

Bekijk de Groenlezing van ons Wetenschappelijk Instituut over de Haagse bestuurscultuur.

Tweede Kamer.jpgmaandag 18 oktober 2021 Donderdagavond 14 oktober sprak dr. Eppo Bruins de Groenlezing van 2021 uit, over de Haagse bestuurscultuur.
Het moet een van de thema's worden in het nieuwe regeerakkoord: de bestuurscultuur. lees verder

Recreatieterreinen

pexels-rachel-claire-7276971.jpgmaandag 11 oktober 2021 Onze gemeente kan met recht een recreatieve gemeente worden genoemd voor met name natuurliefhebbers en rustzoekers. In de raadsvergadering van 30 september is na een jarenlang proces een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor 19 grote en kleine recreatieterreinen. lees verder

Windmolens, fossielvrije energie en verlagen energiebehoefte

Windmolens.jpgmaandag 11 oktober 2021 Hoe krijgen we het voor elkaar om de energie die wij in onze gemeente gebruiken zelf fossielvrij op te wekken? Dat is een behoorlijke uitdaging.

De fractie van de ChristenUnie behoort niet tot de klimaatsceptici. Wij gaan er vanuit dat de opwarming van de aarde voor het grootste deel wordt veroorzaakt door menselijk handelen, met grote gevolgen wereldwijd. lees verder

een nieuw lid onze fractie in Utrechtse Heuvelrug

linda.jpgvrijdag 01 oktober 2021 Op 27 mei is een nieuw lid onze fractie in Utrechtse Heuvelrug gaan versterken: Linda Turkesteen uit Maarn. lees verder

Dianne van Wijnen over ouderenzorg

Dick Karssen over woningbouw