<

Welkom

Dit is de website van de ChristenUnie-afdeling Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Van harte welkom! We hopen u op deze site op de hoogte te houden van de activiteiten van onze plaatselijke afdeling en de werkzaamheden van de fractie in Utrechtse Heuvelrug. Ook vindt u hier informatie over landelijke of provinciale bijeenkomsten, cursussen of evenementen.

Inbreng CU bij behandeling begroting

Foto Dick Karssen, Lijsttrekker ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug webfotodinsdag 10 november 2020 Op 9 november heeft ons Raadslid Dick Karssen zijn inbreng uitgesproken in het kader van de behandeling van de nieuwe begroting voor Utrechtse Heuvelrug. Belangrijkste boodschap aan de andere fracties: lever nu niet allerlei verlanglijstjes in, de gemeente heeft momenteel te weinig geld. "Onze fractie zet liever in om degene die ons in deze situatie heeft gebracht voortdurend aan te spreken, namelijk het zittende kabinet. Wij verwachten dat het kabinet voortgaat om te investeren in een goede transitie in het sociaal domein en ons ruimhartig compenseert voor onze inspanningen in de Coronacrisis." Hier volgt de volledige tekst: lees verder

Congres 21 november

Mediazaterdag 24 oktober 2020 Op 21 november 2020 houdt de ChristenUnie voor de tweede keer een digitaal partijcongres.
Dit congres staat onder andere in het teken van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Alle leden en geïnteresseerden zijn van harte welkom om ons digitale partijcongres online mee te beleven! lees verder

Cursus voor jonge politici

Studentenzaterdag 24 oktober 2020 Er kan weer gesolliciteerd worden voor het Fellowsprogramma: d├ę introductie in de christelijk-sociale traditie voor jonge denkers.
Met o.a. Beatrice de Graaf, bisschop Gerard de Korte en Mirjam Bikker leggen de cursisten hun oor te luisteren bij denkers uit onze traditie, en leren ze een mening vormen over christelijk-politieke vraagstukken. lees verder

Geef je deskundigheid en talenten aan ons door!

Samenwerking.jpgzaterdag 24 oktober 2020 De ChristenUnie is een veelkleurige partij: onze leden bevinden zich in allerlei beroepsgroepen en hebben uiteenlopende deskundigheden en interesses. Dat is fijn, want er gaat veel om in de (lokale) politiek. Het is daarom belangrijk dat er mensen zijn die hun kennis en inzichten kunnen delen, bijvoorbeeld als bepaalde onderwerpen in de gemeenteraad aan de orde komen of als er campagne gevoerd moet worden. lees verder

Speelplaatsen

speelplaats.jpgzaterdag 24 oktober 2020 Al jaren moet er noodgedwongen worden bezuinigd in de gemeente. Bijvoorbeeld in het sociaal domein; jeugdzorg, huishoudelijke hulp en ondersteuning van ouderen.
In 2012 werd er daarom fors bezuinigd op kinderspeelplaatsen. Want onze dorpen zouden toch verder vergrijzen.
Niets is echter minder waar. lees verder

Nieuwbouw Aldi in Driebergen

appelgaard1zaterdag 24 oktober 2020 Vanaf het eerste verzoek van de Aldi om van de huidige plek aan de Traaij te verhuizen naar de Appelgaard heeft de CU fractie zijn bedenkingen uitgesproken. Dat is niet omdat wij de Aldi geen betere plek gunnen, maar vanuit overwegingen die een goede ruimtelijk ordening in de weg staan. lees verder

Verkoop van gemeentelijk vastgoed

Vastgoed.jpgzaterdag 24 oktober 2020 De gemeente heeft vanuit vroegere decennia heel wat vastgoed in eigendom. Daaruit vloeit een onderhoudsverplichting voort en dus ook kosten. Het gaat dan om huizen, maar ook om bospercelen en natuurgebieden, monumenten en gebouwen met een maatschappelijke bestemming. lees verder

Duurzame energie

Zonnepanelen.jpgzaterdag 24 oktober 2020 De CU fractie onderkent de dringende noodzaak dat wij ons huidige energiesysteem niet langer kunnen volhouden met het oog op sterke en merkbare wereldwijde veranderingen in het klimaat. We moeten daarom inzetten op het ontwikkelen van nieuwe energiesystemen, maar ook nu direct aan de slag gaan met de bewezen technieken zonne- en windenergie. lees verder

Woningbouw binnen de gemeentegrenzen

Planning woningbouw.jpgzaterdag 24 oktober 2020 Vanuit een inventarisatie door inwoners en eigenaren zijn 30 locaties voorgedragen om woningen te bouwen.
Er is immers dringend behoefte aan meer woningen in onze gemeente.
In de gemeenteraad zijn diverse locaties behaandeld lees verder

Dianne van Wijnen over ouderenzorg

Dick Karssen over woningbouw