Start

Welkom

Dit is de website van de ChristenUnie-afdeling Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Van harte welkom! We hopen u op deze site op de hoogte te houden van de activiteiten van onze plaatselijke afdeling en de werkzaamheden van de fractie in Utrechtse Heuvelrug. Ook vindt u hier informatie over landelijke of provinciale bijeenkomsten, cursussen of evenementen.

Terug- en vooruitblik op driejaars raadsprogramma

Glazen.jpgvrijdag 22 september 2017 In 2014 is door de gezamenlijke partijen voor drie jaren een raadsprogramma opgesteld met ruim 100 plannen om het gemeentebestuur beter te laten functioneren en de inwoners meer te betrekken bij de besluitvorming en uitvoering van projecten.
In de raadsvergadering van 14 september 2017 is teruggeblikt op wat er is bereikt en of het gewenst is de volgende periode opnieuw met zo'n programma te werken. lees verder

Ledenvergadering lokale ChristenUnie

ALV 7 februari  zaaloverzicht (13)zaterdag 09 september 2017 Op woensdag 4 oktober houdt de ChristenUnie afdeling Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede een Algemene Ledenvergadering. Op de agenda staan natuurlijk de gemeenteraadsverkiezingen in 2018; de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma. Leden ontvangen deze stukken twee weken voor de vergadering en mogen op beide stukken voorstellen tot wijzigingen indienen. Na de vergadering hopen we met deze stukken de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen te kunnen beginnen! Uw komst wordt dus erg op prijs gesteld. lees verder

Nieuwe steunfractie is begonnen

Nieuwe steunfractie 2017dinsdag 05 september 2017 Het politieke werk in Utrechtse Heuvelrug is weer begonnen! De fractie, bestaande uit Dick Karssen en Dianne van Wijnen, heeft hulp gekregen door de toevoeging van twee steunfractieleden die de komende maanden gaan meedenken. lees verder

Partijcongres ChristenUnie 25 november

congresvrijdag 01 september 2017 Noteer vast in uw agenda: op 25 november 2017 wordt het 36e landelijke partijcongres van de ChristenUnie georganiseerd in de locatie 'Hart van Holland' in Nijkerk. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom! lees verder

Themacongres: Europa, hoe nu verder?

Europese vlaggen.jpgvrijdag 01 september 2017 Op vrijdagmiddag 29 september organiseert de ChristenUnie een bijzonder themacongres: ‘Europa, hoe nu verder?’. ChristenUnie-leden en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om mee te denken.
Ga in gesprek met Gert-Jan Segers , Peter Ester en Peter van Dalen, of discussieer mee in een van de deelsessies, in de Kandelaarkerk Heiligenbergweg 64 te Amersfoort van 14:00 – 17:00 uur. Vanaf 13:30 is de inloop. lees verder

Deel je politieke idee en win een boek!

Hoop segerswoensdag 23 augustus 2017 De ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug komt graag in contact met mensen die een goed idee hebben voor verbetering van onze samenleving. Het idee kan worden opgenomen in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, en de vier beste ideeën ontvangen een gesigneerd exemplaar van het boek “Hoop” van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. lees verder

Gemeeentelijke leningen aan banden gelegd

Portemonneedinsdag 01 augustus 2017 Mede met steun van de ChristenUnie heeft de gemeenteraad voor het zomerreces besloten dat de leningen die de gemeente uit heeft staan niet boven de voor eind 2017 geraamde €160 miljoen mag stijgen en de komende drie jaar moet dalen met €1 miljoen per jaar.
Dit amendement op de “Kadernota” werd ingediend door VVD, CDA, BVH en ChristenUnie. lees verder