<

Welkom

Dit is de website van de ChristenUnie-afdeling Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Van harte welkom! We hopen u op deze site op de hoogte te houden van de activiteiten van onze plaatselijke afdeling en de werkzaamheden van de fractie in Utrechtse Heuvelrug. Ook vindt u hier informatie over landelijke of provinciale bijeenkomsten, cursussen of evenementen.

Uitnodiging 10 april 2024: Politiek Café

Johanna Koffeman-Kramer 2024.jpgmaandag 18 maart 2024 Op woensdag 10 april 2024 organiseren we een ontmoetingsavond in de Cantina van het Cultuurhuis in Doorn. We gaan praten over de lokale politiek en over de aanstaande Europese verkiezingen. Om feestelijk te beginnen starten we de avond met een Chinese maaltijd om 18.30 uur. Sprekers op deze avond zijn: Johanna Koffeman-Kramer, tot voor kort beleidsmedewerker van de ChristenUnie Eurofractie en nu ook kandidaat, en Tom Zoutewelle, gemeenteraadslid in Utrechtse Heuvelrug. lees verder

Voorstel om project voorlezen te financieren aangenomen

voorlezen nijntje.jpgdonderdag 15 februari 2024 “Weet u het nog? Een meester of juf die vroeger op school knap kon vertellen of voorlezen?” Met dat voorbeeld begon de ChristenUnie-fractie om in de Raad een lans te breken voor het opnieuw meebetalen aan het project “Voorleesexpress”. Het project wordt grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers die een half jaar lang bij gezinnen thuis gaan voorlezen aan de kinderen met een (dreigende) taalachterstand. Neveneffect van voorlezen is het bereiken van een grotere woordenschat bij kinderen en belangstelling voor lezen bij de ouders. Het voorstel dit project blijvend te financieren werd unaniem aangenomen. lees verder

CU stemt voor motie tegen vierde aanvliegroute

Vliegtuig laagvliegend.jpgmaandag 12 februari 2024 Op 8 februari heeft de gemeenteraad de motie "vierde aanvliegroute naar Schiphol" van Open, D66 en PvdD besproken. Raadslid voor de ChristenUnie Tom Zoutewelle heeft voor deze motie (die het College vraagt een vuist te maken tegen deze vierde aanvliegroute) gestemd, met als voornaamste argument dat een vierde aanvliegroute de verdere groei van de luchtvaart zou faciliteren. Omdat de wethouder nog niet alle informatie heeft is de motie voorlopig aangehouden (uitgesteld). Wel zegde het College toe duidelijker op de gemeente-site uit te leggen dat wij tegen zijn. lees verder

Wij zoeken bestuursleden!

Wij zoeken bestuursleden foto.jpgvrijdag 09 februari 2024 "Heuvelrug Doet" van de gemeente Utrechtse Heuvelrug helpt ons om nieuwe leden voor ons bestuur te vinden! Zij schreven een artikel over ons en plaatsen dat op hun website. Wil je meer weten over deze vacatures, lees dan verder! lees verder

Gemeenteraad nam beslissing over zonneweiden

Zonnepanelen.jpgmaandag 18 december 2023 Onlangs heeft de gemeenteraad een compromis gesloten over de omgang met zonneweiden in onze gemeente. Er liggen al 2 zonneweiden, maar de raadsleden wilden voor komende zonneweiden een beter proces. lees verder

Werkgroep van raadsleden onderzoekt concrete ideeën duurzame energie

Plaatje bestuurswerk.jpgmaandag 18 december 2023 In de gemeente Utrechtse Heuvelrug is er een Werkgroep Energietransitie, en ons raadslid Tom Zoutewelle is daarvan de voorzitter. De werkgroep heeft als doel uit te zoeken welke stappen er genomen kunnen worden om over te gaan van fossiele brandstoffen naar nieuwere vormen van energie. Binnenkort (8 januari) gaat de werkgroep zich verdiepen in aardwarmte (geothermie). lees verder

Onderzoek naar bekabeling in begroting opgenomen

Hoogspanningsmasten.jpgzaterdag 18 november 2023 De gemeenteraad heeft de begroting voor 2024 vastgesteld. Het haalbaarheidsonderzoek voor het ondergronds maken van de huidige hoogspanningskabels in Maarn en Driebergen waren onderdeel van de besprekingen. We zijn blij dat door een amendement op de begroting het plan van de ChristenUnie en D66 toch voorzien is van een budget. Dat ging niet vanzelf, maar gelukkig werd het met een grote meerderheid van 23 tegen 6 stemmen aangenomen. lees verder

Leuke Collegetour avond

Collegetour foto 15 november Nico Drost.jpgzaterdag 18 november 2023 Op 15 november hadden we een gezellige Collegetour-avond met kandidaat en huidig Tweede Kamerlid Nico Drost. Hij beantwoordde vragen over woningbouw, mobiliteit en de financiering van gemeenten vanuit de Rijksoverheid. Daarna sprak de directeur van het Stadsmuseum Rhenen waar we te gast waren een woordje en mochten we een deel van de huidige tentoonstelling bekijken. lees verder

Gemeente gaat praten met Aldi als centrumvisie er ligt

Aldi Terwijde Leidsche Rijn.jpegzaterdag 18 november 2023 Al meer dan tien jaar probeert de Aldi een nieuwe plek te krijgen in Driebergen. De huidige locatie aan de Traaij is veel te klein en voldoet niet aan de huidige maatstaven. Zij hebben hun oog laten vallen op de Appelgaard, waar ze grond hebben aangekocht. Op donderdag 21 september is dit besproken in de gemeenteraad. De CU-fractie vond de uitkomst teleurstellend. Medio november is er weer over gesproken en dat geeft meer uitzicht. lees verder