Utrechtse Heuvelrug

Raadslid en steunfractieleden Utrechtse Heuvelrug

Tom Zoutewelle
raadslid

Tom Zoutewelle 2022

Tom Zoutewelle (1958) woont in Doorn en is bioloog en geoloog van oorsprong. Hij heeft gewerkt in het onderwijs, ontwikkelingssamenwerking en de media. Hij is getrouwd en vader van 2 volwassen kinderen en opa van 2 kleinkinderen.
E-mail: Tom.zoutewelle@raad-heuvelrug.nl.

                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dick Karssen
Steunfractielid

Dick Karssen 2022 467

Dick Karssen (1951): Al 25 jaar gelukkig inwoner van Driebergen, getrouwd met Adrianne en genietend van vier kinderen en drie kleinkinderen. Op dit moment nog actief als freelance adviseur van ondernemingsraden. Ik houd van vrijwilligerswerk, detectives en fietsen. Aandachtgebieden als commissielid zijn onder andere onderwerpen in het sociaal domein, duurzaamheid en financiën.

Nog steeds bevlogen. Vanuit een Bijbelse mensvisie wil de ChristenUnie een partij van bruggenbouwers zijn. Voor ons telt iedereen mee; jong en oud, zwak en sterk. Dit geldt ook voor alle kernen in onze mooie gemeente. Wij hebben graag alle belangen op tafel en willen vanuit dat oogpunt op zoek gaan naar een gezamenlijke oplossing, in plaats van tegenstellingen te benadrukken. Voor ons is het belangrijk dat de gemeenteraad zich in zet voor alle inwoners, niet alleen voor de sterksten. De komende periode willen wij samen recht doen.

 E-mail: dickkarssen@utrechtseheuvelrug.christenunie.nl


Sjani Tulner-v.d. Kieft
Steunfractielid

2022-Sjani van de Kieft 424

Sjani Tulner - van de Kieft (30er) woont sinds 2012 in de gemeente de Utrechtse Heuvelrug. "Die jaren hebben me mede gevormd tot de persoon die ik nu ben, nieuwsgierig, meelevend, meedenkend. Bekend met de kant van kwetsbare in de samenleving, met de aanvullende bagage van een propedeuse Toegepaste Psychologie en twee jaar studie op SJD, wil ik dienstbaar zijn voor onze gemeenschap. Gedragen door mijn diepe overtuiging dat God ons geroepen heeft Zijn handen en voeten in de samenleving te zijn. Daarmee heeft vooral het sociaal domein mijn interesse, echter als echte N&T-er denk ik ook graag over andere onderwerpen mee. Naast het fractiewerk heb ik mijn familiaire verantwoordelijkheden en werk ik in de zorg, stomerij en wasserij."