Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Eén zetel in de gemeenteraad

We hebben bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 één zetel behaald. We haalden 951 stemmen, ruim genoeg voor 1 zetel (de kiesdrempel was 857). De zetel wordt ingenomen door Tom Zoutewelle en hij wordt geholpen door een steunfractie van Dick Karssen en Sjani Tulner. De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug telt 29 zetels.

Lijsttrekker: Tom Zoutewelle

Namens de ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug zit Tom Zoutewelle in de gemeenteraad. Tom (64) woont in Doorn en is werkzaam in het onderwijs.

Tom: “Het is een voorrecht om deze taak te vervullen. Als belijdend christen heb ik bewust voor de ChristenUnie gekozen. Ik ben ervan overtuigd dat christenen en kerken een belangrijke rol hebben te vervullen in een maatschappij, die in alle opzichten kwetsbaar is gebleken en op zoek is naar houvast voor de toekomst.”

Het thema waar de ChristenUnie de verkiezingen mee inging is: Samen recht doen. “Voor mij is de politiek de plaats waar je andere geledingen van de maatschappij ontmoet en je je stem laat horen. Je kunt met het thema “Samen recht doen” op verschillende manieren aan de slag gaan, samen met andere partijen en maatschappelijke organisaties.”

De volledige kandidatenlijst was:

 1. Tom Zoutewelle, Doorn m
 2. Dick Karssen, Driebergen m
 3. Linda Turkesteen, Maarn v
 4. Ans Reinders-van den Berg, Driebergen v
 5. Theo Prins, Leersum m
 6. Lydia Plat, Doorn v
 7. Ruth Penning-Wolswinkel, Amerongen v
 8. Leonard Petit, Leersum m
 9. Rozemarijn Vrijland-Verhagen, Driebergen v
 10. Ariadne Roelants-van Rijn, Doorn v
 11. Hester Touwen, Driebergen v
 12. Maurits Priem, Driebergen m
 13. Willy Bij de Vaate-Sterk, Maarn v
 14. Dianne van Wijnen, Doorn v

Verkiezingsprogramma 2022

SamenRechtDoen_Visual_BlauweCirkel_V1

We gaan de verkiezingen in met de slogan: Samen Recht Doen.

Samen - omdat het onderstreept dat niemand het alleen hoeft te doen. Maar ook omdat de overheid pas goed functioneert als zij zich naast de samenleving plaatst en niet per se erboven.

Recht - omdat ieder mens voor God telt en van evenveel waarde is. En omdat we willen strijden tegen onrecht.

Doen - omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we ook in beweging komen. En omdat het nú nodig is om de daad bij het woord te voegen.

Helpt u mee? Stem 16 maart ChristenUnie!

programma 2022 22 stellingen pexels-mart-production-7333608 pexels-shvets-production-9049789
Lees hier het
 verkiezings-programma 
van de
ChristenUnie
Utrechtse Heuvelrug.

Wilt u in een
kort overzicht 
lezen waar wij
voor willen gaan,
kijk dan op ons document
"22 Stellingen
voor 2022".

U kunt ook
 per onderwerp
de standpunten
opzoeken.

Wilt u alles in 
gemakkelijke taal
lezen,
klik dan op dit kopje.
Download het programma

Download de 22 stellingen

Download gemakkelijke taal

Lijsttrekker Tom Zoutewelle presenteert het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie

ChristenUnie over de hoogte van de OZB

ChristenUnie over de energietransitie

ChristenUnie over investeren in relaties

ChristenUnie over de noodzaak van openbare toiletten

ChristenUnie Linda Turkesteen

ChristenUnie ontvangt Hendrik Jan Talsma

ChristenUnie Dick Karssen adviseert een raadsbreed programma

ChristenUnie over sport en preventie in de zorg

ChristenUnie over jongerenwerk