Gemeenteraad 2018

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Met 1069 stemmen (ruim genoeg voor een zetel) behoudt de plaatselijke ChristenUnie haar zetel in de gemeenteraad. Iedereen die op ons gestemd heeft: hartelijk dank! Dick Karssen zal het raadlidmaatschap weer op zich nemen. Hij wordt ondersteund door drie commissieleden: Dianne van Wijnen, Tom Zoutewelle en Willy Bij de Vaate.

De volledige uitslag per kandidaat:

1 Karssen, D. (Dick) (m) 573
2 van Wijnen, D.A. (Dianne) (v) 184
3 Zoutewelle, A. (Tom) (m) 56
4 Plat, L.J. (Lydia) (v) 34
5 Jansen, L.C. (Lukas) (m) 27
6 Bij de Vaate-Sterk, W. (Willy) (v) 31
7 Vader, M.C. (Rinus) (m) 12
8 Wartamova, C. (Christina) (v) 21
9 Prins, T.G. (Theo) (m) 16
10 de Regt-Willems, H.J. (Henriëtte) (v) 29
11 van den Brink, J.P. (Jasper) (m) 23
12 Slot, D. (Douwe) (m) 6
13 Penning-Wolswinkel, G.C. (Ruth) (v) 20
14 Veenstra, R. (Remmelt) (m) 24
15 van Kranenburg, C.J. (Kees) (m) 13

Verkiezingsprogramma

De ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

“Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont, want de bloei van de stad is ook jullie bloei”. (Uit de Bijbel, Jeremia 29 vers 7)

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek ook relevant zijn voor de Utrechtse Heuvelrug. 

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de Utrechtse Heuvelrug. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

Voorkant verkiezingsprogramma 2018

U vindt hier ons volledige verkiezingsprogramma waarin u thema's die u aan het hart gaan kunt opzoeken.

Wij hebben ook een verkort programma in gewone taal. In 24 pagina's leest u alles over onze plannen.

Ons programma in 12 punten vindt u hier. Met twee A4-tjes is dit de kortste bron van informatie.

 

Onze kandidaten

Dit waren onze top zes kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen, van links naar rechts: Lydia Plat, Dick Karssen, Tom Zoutewelle, Dianne van Wijnen, Lukas Jansen en Willy Bij de Vaate.

Maak kennis met ons raadslid en commissielid Dick Karssen en Dianne van Wijnen:

Posters plakken voor de ChristenUnie

Welkom zijn!

Blog Dick Karssen: Welkom zijn!

Welkom zijn. Wie wil dat nou niet? Toen ik onlangs terugkeerde van een lange reis, stonden mijn dochter en schoonzoon mét onze pas geboren kleinzoon op Schiphol. Een echte verrassing! Je voelt: Ik ben welkom. ‘Welkom zijn’, dat is naar mijn waarneming ook een belangrijk kenmerk in onze gemeente. Daaruit spreekt een houding naar de andere, bekende of onbekende mens. Dat welkom zijn geldt bijvoorbeeld in de gemeentewinkel, voor een vergunning of een rijbewijs. In de beginjaren van onze gemeente heeft de ChristenUnie er op gehamerd dat je zonder afspraak snel werd geholpen. Inmiddels zijn we gewend om op afspraak even welkom te zijn. Er is tijd voor jouw vraag of probleem. Je krijgt de aandacht die je nodig hebt.

Dat geldt ook voor een aantal bewoners van “camping Wildzicht”. Door omstandigheden een vast huis kwijtgeraakt. Maar permanent verblijf op een camping willen we niet. Als er geen andere oplossing is dan komt er voor hen, mede door inzet van het gemeentebestuur en de gemeenteraad,  nu wel een woning in onze gemeente. Dat is tof. Ook welkom zijn al jaren de asielzoekers in ‘ons’ AZC in Leersum. Heel veel inwoners zetten zich vrijwillig voor hen in. Dat geldt ook voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Om hen Nederlands te leren (we hebben 120 taalcoaches!) en wegwijs te maken. Hulde voor die inzet.

Onze samenleving verandert. Ouderen en jongeren wonen langer thuis. De vraag is of zij zich nog welkom voelen. Zijn er mensen die ouderen opzoeken en met hen een praatje maken? Is er wel een huis voor jongeren? Er ligt een grote uitdaging voor ons allen om daar oog voor te hebben. Geregeld bezoek kan eenzaamheid verminderen. Bouwen van sociale of starterswoningen, en levensloopbestendige appartementen geeft onze jongeren én ouderen een mooie eigen plek. Dat zijn zaken waarvoor de ChristenUnie zich wil blijven inzetten. Helpt u ons mee? Wij hopen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op uw steun!

Dick Karssen, raadslid en lijsttrekker voor de ChristenUnie in Utrechtse Heuvelrug

Zorg dichtbij mensen: wij zitten er bovenop

Blog Dianne van Wijnen: Zorg dichtbij mensen

De afgelopen jaren is er veel gebeurd rond het Sociale Domein. Veel nieuwe wetgeving, veel nieuwe taken voor de gemeente. De achtergrond van alle vernieuwing is, dat zorg en welzijn het beste kan worden uitgevoerd dichtbij de inwoners. De gemeenteraad stemde na veel discussie in met het voorgestelde beleid. Een beleid, dat overigens nog lang niet af is!

De ChristenUnie liet zich hierbij niet onbetuigd. We bemoeiden ons behoorlijk met alle plannen rond de huishoudelijke hulp, de WMO en de jeugdzorg. We vinden dat zorg maatwerk moet zijn. Dat je bijvoorbeeld niet opeens op de huishoudelijke hulp kunt bezuinigen en iedereen 2 uur geven, terwijl sommige mensen al jaren veel meer uren hebben. Maatwerk is dus essentieel! Een ander speerpunt is cliëntvriendelijke regelingen. En inzet van de onafhankelijke cliëntondersteuner, waarop u gratis altijd een beroep kunt doen.

De ChristenUnie heeft via een (aangenomen) motie ook gevraagd om mantelzorgers ruimhartig en zo praktisch mogelijk te ondersteunen. Mantelzorgen - ik weet het uit eigen ervaring - is mooi en je doet het met liefde en omdat je het vanzelfsprekend vindt. Maar mantelzorg is niet altijd gemakkelijk. De gemeente kan dan (praktische) steun bieden. Zoals een paar uur huishoudelijke hulp.

Tenslotte: de Raad heeft gekozen voor sociale dorpsteams. Daar kun je terecht voor alle vragen rondom zorg, welzijn, geldzaken en jeugdhulp, enzovoort. De mensen van de dorpsteams zijn creatief, gaan mét u aan de slag en u kunt ook zelf een plan maken en dat via het dorpsteam laten uitvoeren. Wij pleiten ervoor dat deze teams zich in de toekomst beter laten zien, zodat u weet wie ze zijn en waar u ze kunt vinden. Voor uw gemak is er wel één telefoonnummer (0343-565800).

Zorg dichtbij ondersteunen wij graag. Maar u mag erop rekenen dat wij telkens kritisch blijven kijken naar hoe dit wordt uitgevoerd. Met uw steun ook na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart!

Dianne van Wijnen
Nummer 2 op de lijst van de ChristenUnie