CU stelt vragen over minimaregelingen

Dick Karssen portret 2018woensdag 12 september 2018

In september heeft de ChristenUnie-fractie vragen gesteld aan de wethouder over minimaregelingen. Zij wilden onder meer weten of de speciale zorgverzekering voor minima behouden kan worden en of er ook oog is voor de keuzevrijheid daarvan (nu wordt de zorgverzekering nog maar door één partij aangeboden). Daarnaast vroegen zij de wethouder of chronisch zieken met hoge zorgkosten op andere manieren tegemoet gekomen kunnen worden.

Eerder deze zomer had de CU-fractie ook de hoge rentepercentages van de gemeentelijke kredietbank aan de orde gesteld. In 2017 maakten 126 inwoners van Utrechtse Heuvelrug gebruik van een lening van deze bank. De CU wilde weten of de gemeenteraad invloed kan hebben op de rentetarieven (van tussen de 6,2 en 9,5 procent). Het antwoord was dat het College van B en W armoedebestrijding als een belangrijk aandachtspunt ziet en dat zij de mogelijkheden onderzoeken om de kosten van een lening bij de kredietbank te beperken.

Dit waren de precieze vragen over de minima ziektekostenverzekering:

Is het de wethouder bekend dat de door de gemeente aangeboden minima ziektekostenverzekering nog slechts door één ziektekostenverzekeraar, namelijk DSW, wordt aangeboden?

Deze ziektekostenverzekering is vooral bedoeld voor chronisch zieken met hoge zorgkosten, waarvoor de landelijke regeling enkele jaren geleden is afgeschaft. Nu dreigt deze ziektekostenverzekering alsnog door marktwerking in de zorg te verdwijnen. Is de wethouder bereid via bijvoorbeeld de VNG het gesprek met de zorgverzekeraars aan te gaan om deze noodzakelijke voorziening te behouden?

Welke acties kan de gemeenteraad ondernemen om deze voorziening te behouden?

Ziet de wethouder, zo nodig is samenwerking met andere gemeenten andere mogelijkheden om de chronisch zieken met hoge zorgkosten en een laag inkomen op andere wijze tegemoet te komen?

 

« Terug