Gemeentelijke bouwgrond omgeruild voor woningbouw

Rijtjeshuis.jpgmaandag 22 oktober 2018

In de raadsvergadering van 18 oktober is het voorstel ter tafel gekomen om een perceel grond bij de Vinkenbuurtweg in Maarn te verkopen.
Door een idee van de CU zal dit stuk grond bij de provincie worden ‘omgeruild’ voor een ander stuk grond, waar dan woningen kunnen worden gebouwd

De gemeente heeft verschillende stukken grond in bezit. Dat moet worden onderhouden en kost daarmee geld. Het is geen kerntaak van de gemeente.

De opdracht vanuit de gemeenteraad is om die gronden te verkopen. Vandaar bijvoorbeeld het voorstel om een perceel grond bij de Vinkenbuurtweg in Maarn te verkopen.
Tijdens de besprekingen bleek dat de bestemming van die grond zou kunnen veranderen van bos en natuur naar bouwgrond. In de gemeente is een groot tekort aan onder andere sociale huurwoningen. Het is dus geen goed idee om mogelijke bouwgrond te verkopen.

Er is nu een oplossing gevonden door een motie van de ChristenUnie: Bij de provincie wordt toestemming gevraagd om dit stuk grond buiten de bouwgrens ( de “rode contour” ) te brengen in ruil voor een ander stuk grond dat nu nog buiten de rode contour ligt. De verkoop van het perceel aan de Vinkenbuurtweg kan dan doorgaan en het perceel blijft gewoon bos en natuur.
Een ander stuk grond kan wellicht gebruikt worden voor huizenbouw nadat de provincie de bouwgrens heeft veranderd. We vertrouwen er op dat de provincie instemt met deze ruil.

« Terug