Woonvisie: meer ruimte voor alternatieve woonvormen

Plaatje huis.jpgwoensdag 05 december 2018

Kortgeleden heeft de gemeenteraad een nieuwe woonvisie vastgesteld. Wonen was een hot item in de verkiezingen van maart 2018. Veel senioren wonen nog in een groot huis, jongeren blijven bij gebrek aan betaalbare huisvesting noodgedwongen bij hun ouders wonen. De prijzen stijgen fors in onze regio. In de nieuwe woonvisie zijn enkele uitgangspunten neergelegd die de komende jaren gaan gelden voor woningbouwers.

Er wordt meer nadruk gelegd op bouw van sociale huurwoningen voor verschillende doelgroepen. Een amendement van de fracties Open, CU en D66 om daaraan nog meer prioriteit te geven door het verhogen van het aandeel van sociale woningen in bouwprojecten heeft het helaas niet gehaald. De andere raadsfracties waren bang dat bouwprojecten dan onbetaalbaar zouden worden vanwege te lage opbrengsten.

Omdat de hoeveelheid bouwgrond in onze gemeente beperkt is, hebben wij een amendement van de SGP, CDA en Open gesteund om hoger te gaan bouwen waar dat kan en passend is. Namelijk in plaats van vier hoog nu tot maximaal zes hoog. Dat maakt projecten ook meer betaalbaar omdat er meer huizen worden gebouwd. De VVD en enkele leden van de BVH wilden hiermee op dit moment niet instemmen.

Tenslotte is een amendement aangenomen van Open, CU en D66 over slimmer en creatiever naar meer woningen. Daarmee is binnen de woonvisie meer ruimte gemaakt voor alternatieve en vernieuwende woonvormen. Denk dan aan tiny houses (kleine huisjes), initiatieven van groepen bewoners en verandering van (leegstaande) kantoren in appartementen.

Het was een intensief, maar leerzaam besluitvormingstraject. Nu aan de slag om deze ambities ook waar te maken. De CU heeft van harte ingestemd met de geamendeerde woonvisie 2018-2022.

« Terug