Hoop op minder vuurwerkoverlast komende jaarwisseling

Vuurwerk.jpgwoensdag 05 december 2018

Vorig jaar november hebben BVH, CU en Open aan de gemeenteraad een uitspraak gevraagd over het verminderen van vuurwerkoverlast. Het liefst wilden deze fracties een vuurwerkvrije gemeente. Daar was (op dat moment) geen draagvlak voor. Wel heeft bijna de gehele raad (uitgezonderd het CDA) de motie gesteund om in overleg met onze inwoners voor de komende jaarwisseling (2018-2019) vuurwerkvrije zones aan te wijzen.

Onlangs heeft de burgemeester een aantal plekken aangewezen, zoals op schoolpleinen, bij kinderboerderijen en rond verzorgingshuizen in de hele gemeente. Daarvoor heeft hij overleg gehad met veel mensen, waaronder de jeugd en mensen die vorig jaar overlast ervoeren. De CU is daar blij mee. Het is in elk geval een begin van het beperken van overlast voor mensen en dieren. Het is een uitdaging om ons daar ook allemaal aan te houden en niet onze BOA’s en wijkagenten met (nog) meer werk op te zadelen.

« Terug