Bomen Huis Doorn en Broekhuizerlaan

Bomen Huis Doorn.jpgzaterdag 20 februari 2021

De gemeenteraad in Utrechtse Heuvelrug heeft zich gebogen over bomen aan de Broekhuizerlaan en in het park van Huis Doorn. Ook is een motie ingediend om voor 2053 duizenden nieuwe bomen te planten.

We leven in een prachtige gemeente met nauwelijks industrie, maar wel met veel bomen. De bomen halen veel giftige stoffen uit de lucht, produceren zuurstof en zijn een woonplaats voor dieren. Telkens is opnieuw de vraag: moeten we kappen of is het veilig en verantwoord om de bomen te laten staan? Of staan de bomen in de weg? Kunnen deze bomen de structurele verhoging van de temperatuur aan? Telkens opnieuw is dat een afweging van belangen. Niet altijd heeft de gemeenteraad een rol in de besluitvorming. Dat maakt het ook nog ingewikkeld.

Een enkel voorbeeld: De beuken aan de Broekhuizerlaan. De rol van de gemeente beperkt zich tot de beoordeling van het cultuurhistorisch karakter. De provincie gaat over al dan niet kappen. Mogelijk komt er voor deze laan een nieuwe beheerstichting, die de bomenlaan graag in stand houdt. De fractie stelt zich op het standpunt dat de verkeersveiligheid zoveel als mogelijk gewaarborgd moet worden.

Een andere bomenlaan bevindt zich op het terrein van Huis Doorn. Vanwege een groot herstelplan dreigen ook daar enkele honderden beuken te verdwijnen. In de raad is unaniem een motie aangenomen om het Rijksvastgoedbedrijf te bewegen van de kap van de Dwarslaan af te zien.

Tenslotte is afgelopen donderdag door de Raad eveneens unaniem, aan het college gevraagd om zich in te spannen om in onze gemeente voor 2023 50.000 nieuwe bomen te planten. De fractie heeft die motie vol overtuiging gesteund. Wij hopen dat dit via een gezamenlijke inspanning van inwoners, gemeente, natuurorganisatie en het nationaal park gaat lukken.

« Terug

Reacties op 'Bomen Huis Doorn en Broekhuizerlaan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.