Mist rond CO2-data opgeklaard

Tom Zoutewelle.jpgvrijdag 22 september 2023

Afgelopen tijd hebben we ons als gemeenteraad gebogen over de klimaat-routekaart. Er was een goed stuk voorbereid door wethouder Karin Oyevaar, waarin in grote lijnen wordt geschetst wat we de komende jaren gaan doen om de klimaatdoelen van de landelijke overheid te halen. Even was er verwarring over de cijfers en het wel of niet halen van die doelen, dat is door de gemeenteraad opgehelderd in de raadsvergadering van 21 september.

Eén van de belangrijkste doelen is het terugdringen van CO2-uitstoot (koolstofdioxide, dat vrij komt bij verbranding van fossiele brandstoffen, wat bijdraagt aan het broeikaseffect). Op 21 september is deze nota besproken. Diverse fracties tekenden bezwaar aan tegen de stelling in dat document dat we de klimaatdoelen niet zullen halen. We hebben ons landelijk en ook als gemeente gecommitteerd om in 2030 een reductie van 55% van die uitstoot te realiseren t.o.v. 2017. In een kleine alinea in het stuk stond dat we de doelen niet gaan halen maar zouden blijven steken op 48%. Dat was tegen het zere been van enkele fracties, waaronder D66, Open, Partij voor de dieren en de ChristenUnie. Raadslid Tom Zoutewelle: “Tijdens de voorbereidende vergadering hebben wij gevraagd waar dat verschil vandaan komt, en dat werd niet duidelijk. We hebben toen als fractie contact gelegd met de ambtelijke ondersteuning en daaruit kwam de verklaring, dat de cijfers die wij gebruiken de landelijke cijfers zijn, uitgesplitst in een aantal factoren zoals wonen, mobiliteit en één sector die wij gewoon niet zoveel hebben in onze gemeente en dat is de landbouw. Dat verklaart het verschil in de cijfers. Met andere woorden, we doen het best goed maar 1 reductie kunnen we niet realiseren want die uitstoot is er gewoon niet. Desalniettemin heeft de gemeenteraad een voorstel ingediend waarin we zeggen: mocht het nu toch tegenzitten dan hebben we al wat extra plannen op de plank liggen. We staan er dus pro-actief in en hebben met ons amendement de klimaatroutekaart verbeterd.”

« Terug