Gemeente gaat praten met Aldi als centrumvisie er ligt

Aldi Terwijde Leidsche Rijn.jpegzaterdag 18 november 2023

Al meer dan tien jaar probeert de Aldi een nieuwe plek te krijgen in Driebergen. De huidige locatie aan de Traaij is veel te klein en voldoet niet aan de huidige maatstaven. Zij hebben hun oog laten vallen op de Appelgaard, waar ze grond hebben aangekocht. Op donderdag 21 september is dit besproken in de gemeenteraad. De CU-fractie vond de uitkomst teleurstellend. Medio november is er weer over gesproken en dat geeft meer uitzicht.

In de afgelopen 11 jaar heeft Aldi geprobeerd met de gemeente tot een vergelijk te komen over dit stuk grond, omdat er een verandering van het bestemmingsplan moet plaatsvinden. De gemeenteraad heeft de besluitvorming aan het college overgelaten, die een voorlopige overeenkomst heeft gesloten met de Aldi. Ze kregen een voorlopige overeenkomst, die inhoudt dat er ook een keer een definitieve beslissing wordt genomen. De huidige gemeenteraad wil in het centrum van Driebergen minder winkels, maar vooral woningen en horeca. Ook wil de raad geen verkeersinfarct, nog een supermarkt erbij zou meer verkeersdrukte geven. Dit alles had al lang geleden geformuleerd moeten zijn in een centrumvisie. Dat stuk ligt er nog niet. De rechter heeft zich hierover gebogen en gezegd dat de gemeente haar bezwaren onvoldoende goed gemotiveerd heeft. De rechter kijkt alleen naar stukken die beschikbaar waren op het moment van de aanvraag in 2012 en toen lag deze nieuwe centrumvisie er niet. De gemeente moet dus een verklaring van geen bezwaar afgeven.

Dat wilde de meerderheid van de huidige gemeenteraad in september niet. De ChristenUnie-fractie was het daar, samen met SGP en VVD, niet mee eens en vindt dat nu de tijd is aangebroken om vooruit te kijken en met Aldi tot een vergelijk te komen. Een juridisch traject, waar de meerderheid voor koos, zal nog vele jaren duren en de uitkomst is ongewis. Beter is het om met Aldi te gaan praten met name omdat er openingen zijn; Aldi heeft toegezegd dat ze open staat voor de mogelijkheid van woningbouw op de supermarkt (een idee dat werd aangereikt door ons raadslid Tom Zoutewelle). Tom: “Wij vinden deze uitkomst teleurstellend. Wij zijn er als ChristenUnie altijd voor om te praten met partijen om tot een vergelijk te komen en hen daarmee recht te doen.”

Eind oktober is er opnieuw over gesproken. De gemeente gaat met Aldi praten als de nieuwe centrumvisie is vastgesteld en wil intussen wel meewerken aan een tijdelijke vestiging van Aldi in de buurt van Nijendal. We zijn blij met deze uitkomst, zodat het geheel niet op de spits wordt gedreven.

Op de foto: De Aldi in Leische Rijn, met woningen erboven.

« Terug