Gemeenteraad nam beslissing over zonneweiden

Zonnepanelen.jpgmaandag 18 december 2023

Onlangs heeft de gemeenteraad een compromis gesloten over de omgang met zonneweiden in onze gemeente. Er liggen al 2 zonneweiden, maar de raadsleden wilden voor komende zonneweiden een beter proces.

In het plaatsen voor zonneweiden is het van belang een goed stuk grond te kiezen, de gebiedsgerichte aanpak. Je kunt dan uitzoeken welke plek het best is qua bodem en natuur. Maar wat ook nodig is, is iemand die zo’n zonneweide wil exploiteren, de maatschappelijke uitvraag. Soms komen die beiden niet bij elkaar. De raad heeft een voorkeur voor lokaal eigenaarschap, minder dan voor commerciële partijen. Een organisatie als Heuvelrug Energie bijvoorbeeld zou een geschikte partner zijn.

Er is nu afgesproken dat het College tot eind 2024 (en misschien langer) de tijd krijgt om voorkeur te geven aan een gebiedsgerichte aanpak. Dan wordt het proces geëvalueerd en wordt er gekeken of er alsnog een betere maatschappelijke uitvraag plaats kan vinden. 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft zich gecommitteerd (in de Regionale Energie Strategie 1) om 0.08 Terawatt energie opwek te realiseren. De overtuiging van de ChristenUnie is, dat dit niet gaat lukken met zonne-energie alleen. Zou je dat doen, dan zijn er meer dan 30 voetbalvelden met zonnepanelen nodig. De partijen Open, Partij voor de Dieren en CU zijn daarom voor windenergie als toevoeging en roepen de andere partijen op hier nog eens over na te denken. In het coalitieakkoord is afgesproken geen windmolens in de gemeente te plaatsen.

« Terug