Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Arbeid en economie

Laatst gewijzigd op: 30-12-2021 10:36

Bakker
Duurzame werkgelegenheid
● De gemeente Utrechtse Heuvelrug stelt zich op als partner voor ondernemers.
● De gemeente moet goede voorwaarden scheppen, en lokaal en regionaal (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap stimuleren.
● Gemeentelijke inkoop doen we in Utrechtse Heuvelrug zoveel mogelijk lokaal of regionaal. (MKB vriendelijk aanbesteden)
● Utrechtse Heuvelrug zet zich in voor goede samenwerking tussen de gemeente en de provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van duurzame werkgelegenheid.
● Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde.
● Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte betrekt de gemeente ondernemers bij de planning en de werkzaamheden om draagvlak te creëren en de overlast te beperken.
ZZP-ers
● ZZP-ers in Utrechtse Heuvelrug worden waar nodig begeleid en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van goed en snel internet voor de hele gemeente te bevorderen, één gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers en flexplekken in publieke ruimten open te stellen voor startups.
Werken en rusten
● Winkeliers mogen niet gedwongen worden om hun winkel op zondag te openen. De gemeente moet dit garanderen en bewaken.
● De ChristenUnie is niet voor (verdere) verruiming van de zondagsopenstelling van winkels.
Bloeiende dorpskernen
● Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.
● Wij zetten ons in voor optimaal onderhoud en de uitstraling van de openbare ruimte in de dorpskernen en winkelcentra.
● In de dorpen zetten we in op tenminste het behoud van functies. Winkels zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid en sociale contacten. We gaan hier creatief mee om, bijvoorbeeld door het combineren van functies.