Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Financiƫn

Laatst gewijzigd op: 13-01-18

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. Structurele uitgaven, zoals voor wegen en onderwijshuisvesting, moeten kunnen worden betaald uit vaste inkomsten. Alle burgers betalen mee, hetzij via de afdracht van de rijksoverheid, hetzij via de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende Zaak Belasting (ozb). Uiteraard is er voor mensen met weinig financiële draagkracht, kwijtschelding mogelijk.

Duurzame investeringen in het verleden hebben de schuldenlast van de gemeente sterk vergroot. Het is duurkoop om het investeringsniveau tot nul terug te brengen. Tegelijkertijd is het wijs de schuldenlast in een aanvaardbaar lange termijn tempo te verminderen.

Concrete voorstellen

 • De cijfers moeten begrijpelijk en inzichtelijk zijn.
 • Daarnaast willen we weten of met het geld de doelen zijn gehaald.
 • De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie. Met het oog op het terugbrengen van de schuldenlast van de gemeente en bij onverhoopte noodsituaties in het sociale domein is het aanvaardbaar de OZB boven het inflatieniveau te verhogen.
 • Bij het inkoopbeleid zijn duurzame criteria een harde eis (Fair Trade, social return on investment en maatschappelijk verantwoord ondernemen en door het mogelijk te maken dat (zorg)inkooporganisaties cao-lonen kunnen volgen).
 • We willen bezuinigen door kritisch te zijn op:
  • Bekostigen van ‘prestigeprojecten’
  • Subsidiëren van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden gefinancierd
  • De inhuur van externe projectmanagers, adviesbureaus e.d.