Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Financiën

Laatst gewijzigd op: 30-12-2021 19:51

Portemonnee

Financiën
●  Wij dringen er bij de Rijksoverheid op aan om gemeenten een structurele vergoeding te geven voor de taken die moeten worden uitgevoerd.
● De gemeente heeft als doelstelling dat fairtrade, duurzaam en circulair wordt ingekocht. Keuzes en resultaten moeten meetbaar zijn.
● Misbruik van voorzieningen moet worden voorkomen en als dit wel gebeurt is een actieve aanpak nodig. Tegelijk verlangen we van onze gemeente dat deze naast mensen staat en maatwerk levert.
● Bij gezond financieel beleid horen voldoende reserves om calamiteiten te kunnen opvangen. Structurele uitgaven moeten met structurele middelen begroot te worden en dus niet met incidentele meevallers.
● Zorg voor elkaar en zeker voor onze kwetsbare medemensen staat voorop bij het maken van financiële en beleidsmatige afwegingen.
● De lokale belastingdruk kan in principe stijgen, gelet op de vrije belastingcapaciteit OZB, de wens om lokale voorzieningen in stand te houden, de grote maatschappelijke opgaven (zoals energietransitie en klimaatadaptatie) en de staat van de gemeentelijke financiën.
● Bij problemen die de gemeentegrenzen overstijgen moet worden gezocht naar samenwerking en solidariteit binnen de regio om zo mogelijk tot financiële afspraken te komen of een gezamenlijke lobby te organiseren.