Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Duurzaamheid

Laatst gewijzigd op: 13-01-18

D: Duurzaamheid

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil op zijn minst in 2035 een klimaatneutrale gemeente zijn. Dat betekent dat wij zo snel mogelijk af willen van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Materialen die de Schepper ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken.

Concrete voorstellen

  • Alternatieven voor de auto (carpoolen, deelauto’s, elektrische auto’s) en het gebruik van openbaar vervoer en fiets wordt gestimuleerd.
  • We stimuleren de aanleg van laadpalen voor elektrische auto’s in de woonwijken.
  • De gemeente zet zich in om zonnepanelen op geluidschermen te installeren, bijvoorbeeld langs de A12.
  • Een inwoner moet op één plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. Bij het financiële arrangement kan de gemeente een rol spelen door te zorgen voor een fonds waaruit geleend kan worden.
  • Met woningcorporaties wordt afgesproken dat alle sociale huurwoningen in 2030 tenminste energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn.
  • Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging (bijvoorbeeld door neerslag in de bodem te brengen op eigen grond). De gemeente werkt aan bewustwording op dit punt, bijvoorbeeld door een publiekscampagne in samenwerking met de tuincentra (zie bijvoorbeeld www.operatiesteenbreek.nl.) 
  • Het gebruik van hemelwater als toiletspoeling in nieuwe of bestaande woningen wordt bevorderd. Waar mogelijk worden riolering en afvoer van hemelwater gescheiden.
  • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld.