Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Klimaatakkoord

Laatst gewijzigd op: 12-01-2022 12:59

duurzaam

Onze lokale energiecoöperatie brengt de energietransitie dichter bij de inwoners en maakt lokaal eigendom mogelijk. Denk aan de zonnepanelen op de Binder in Leersum en het agrarisch initiatief in Overberg. De samenwerking tussen gemeente en energiecoöperatie kan een voorbeeld zijn voor samenwerking tussen andere partners. Dat is ook hard nodig. Want de gemeente kan de grote opgave onmogelijk alleen realiseren. Het is een opgave voor de gehele samenleving. Om die reden streeft de ChristenUnie samen met andere partijen naar de totstandkoming van een lokaal klimaatakkoord. Daarin worden binnen afzienbare termijn gezamenlijke en realiseerbare projecten afgesproken met bijvoorbeeld ondernemers, de recreatiesector, de agrarische sector en sportverenigingen om te isoleren en duurzame energie te gaan opwekken en zo mogelijk op te slaan. Door samen te werken, brengen ondernemers en organisaties elkaar tot ideeën, en zetten ze extra stappen om energie-efficiënt te worden. Samen kom je verder. Vanzelfsprekend kunnen andere lokale initiatieven (bijvoorbeeld van inwoners van een straat) hierbij aanhaken.