Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Werk en vrijwilligerswerk

Laatst gewijzigd op: 13-01-18

Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen. In de Utrechtse Heuvelrug zijn enkele honderden werklozen en is het voor het merendeel van hen is het moeilijk om aan een baan te komen. 

Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat betaald, of via vrijwilligerswerk is. Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. 

De gemeente kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk wat vrijwilligers verzetten. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Daarom wil de gemeente vrijwilligerswerk faciliteren en niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. De stichting Welnuh is opgeheven, maar haar taken zijn verdeeld. De organisaties die het hebben overgenomen moeten naar behoefte worden ondersteund voor het coördineren, stimuleren en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid en de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. 

Concrete voorstellen

  • De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven en bijvoorbeeld het Werkgevers Servicepunt, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen en beschutte werkplekken (i.s.m. BIGA).
  • Als de gemeente mensen helpt, bijvoorbeeld met een bijstandsuitkering, mag inzet van de betrokken mensen worden verwacht, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk – passend bij hun interesse en talenten – en inspanning voor het zoeken van betaald werk.
  • Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratietrajecten (leerwerktrajecten) bieden worden beloond (bijvoorbeeld: ze worden in het zonnetje gezet of krijgen een extra loonkostenbijdrage).
  • Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen
  • De ChristenUnie vindt goed vrijwilligerswerk onontbeerlijk en de gemeente moet het stimuleren en coördineren van dit werk naar behoefte ondersteunen.
  • Bijstandsgerechtigden en vluchtelingen moeten worden gestimuleerd vrijwilligerswerk te doen, niet afgeremd.