Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Woonkernen

Laatst gewijzigd op: 12-01-2022 13:13
kind op fietsje
Dorpen als lokale gemeenschap
De ChristenUnie waardeert dorpen en wijken als lokale gemeenschap en hecht aan het eigene en de vitaliteit van de lokale gemeenschap. Voor een betrokken kernenbeleid zijn er dorpsnetwerken en dorpsbudgetten.
● Er is alle ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen (bijv. in coöperaties) op het gebied van wonen, duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer.
● Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeentelijke organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig systeem/loket en werkt via ‘ambassadeurs’ in de wijk of dorpskern.
● Meer vertrouwen, minder regels: Elk jaar komt het college met voorstellen voor regels die geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden.
● Heldere procesafspraken bij burgerparticipatie.
● De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners begrijpbaar Nederlands. (taalniveau B1)
Bloeiende dorpskernen
● Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.
● De ChristenUnie zet zich in voor optimaal onderhoud en de uitstraling van de openbare ruimte in de dorpskernen en winkelcentra.
● In de dorpen zetten we in op tenminste het behoud van functies. Winkels zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid en sociale contacten. We gaan hier creatief mee om, bijvoorbeeld door het combineren van functies.