Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Energie

Laatst gewijzigd op: 29-12-2021 19:43

Zonnepanelen op dak

Betaalbare en klimaatvriendelijke energie en warmte
●De ChristenUnie wil toe naar een lokaal vormgegeven energiesysteem van volledig hernieuwbare energie. De gemeente heeft de regie in deze lokale energietransitie en werkt samen in regionaal verband met 15 gemeenten in een regionale energiestrategie.

Lokaal klimaatakkoord
●Onze lokale energiecoöperatie brengt de energietransitie dichter bij de inwoners en maakt lokaal eigendom mogelijk.
●De ChristenUnie streeft samen met andere partijen naar de totstandkoming van een lokaal klimaatakkoord.  Vanzelfsprekend kunnen andere lokale initiatieven (bijvoorbeeld van inwoners van een straat) hierbij aanhaken.
Energiecoaches begeleiden bij
● Isolatie van de woning is de eerste stap. Daarna volgen maatregelen als zonnepanelen en de inzet van warmtepomp of aansluiting op warmtenet.
● De gemeente ondersteunt ook de minima in Utrechtse Heuvelrug bij het verduurzamen van hun woning.
Participatie
● De ChristenUnie steunt de gedachte om een burgerforum in te stellen dat de gemeenteraad adviseert over het vaststellen van meerdere zoeklocaties voor windenergie.
● De gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt samen met een of meerdere energiecoöperaties, zodat bewoners met elkaar kunnen investeren in zonne- en of windenergie.
● Voor grootschalige zon- en windprogramma’s hanteert de gemeente ook sociaal-maatschappelijke kaders (inspraak, participatie, welke gebieden eerst) met aandacht voor:
▪ Actieve betrokkenheid van omwonenden, grondeigenaren en overige belanghebbenden
▪ Minimaal 50% lokaal eigendom
▪ instellen van een omgevingsfonds
▪ Zorgvuldige integratie in het landschap (meervoudig ruimtegebruik)
▪ De gemeente Utrechtse Heuvelrug hanteert de principes van de Gedragscode Zon op Land
● De gemeente neemt in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan CO2-emissiereductie op. Prioriteit krijgt het stimuleren van hybride werken (enkele dagen thuis en enkele op de zaak), alternatieven voor de eigen auto (deelauto’s), het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fietsverkeer en het stimuleren en faciliteren van carpoolen.
● Met woningcorporaties spreken we af dat alle sociale huurwoningen in 2030 energieneutraal (nul-op-de-meter) zijn, waarbij de woonlasten gelijk blijven.
Investeren in warmtenetten 
● We willen ruimte voor publieke investeringen in warmtenetten en zien een belangrijke rol voor de publieke netwerkbedrijven. 
● Ook willen we ruimte voor participatie en zeggenschap vanuit de buurt en voor coöperatieve modellen van warmtenetten. Consumentenbescherming en keuzevrijheid staan hierbij hoog in ons vaandel.
Verdere aandachtspunten
● De ChristenUnie ziet de rol van de gemeente in het faciliteren van duurzaamheidsfondsen en duurzaamheidsleningen en wil dat de gemeente zich aansluit bij de gemeentelijke verduurzamingsregeling ten behoeve van kleine MKB-bedrijven, in navolging van Wijk bij Duurstede.
● Informatie over duurzaamheid voor inwoners en ondernemers wordt nog zichtbaarder gemaakt op de gemeentelijke website.
● Voorkom energiearmoede: Waar aardgas wordt vervangen door duurzame warmte, investeren we zo snel mogelijk in isolatie zodat de energierekening omlaag gaat.
● Bij vervanging van de straatverlichting wordt tenminste in woonstraten een aantal straatlantaarns voorzien van laadvoorzieningen voor elektrische auto’s.
● Zon op dak en laadpalen in Bouwbesluit: Opwekking van zonne-energie op daken en in gevels is een uitstekende vorm van meervoudig ruimtegebruik. Door de groei van elektrische mobiliteit zal de vraag naar laadmogelijkheden toenemen. Daarom wordt geschiktheid van daken voor zonne-energie en het aanleggen van laadinfrastructuur verplicht in het Bouwbesluit utiliteitsbouw.