Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Economie en eerlijke handel

Laatst gewijzigd op: 13-01-18

E: Economie en eerlijke handel

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.

Een 24-uurs economie houdt op lange termijn geen stand en is om meerdere redenen ongezond. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag.

Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn, bijvoorbeeld als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er). Soms verdienen zij minder dan nodig is om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De gemeente moet wat de ChristenUnie betreft actief gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om hen zo nodig te ondersteunen.

Concrete voorstellen

  • De gemeente zet zich in om de vestigingsmogelijkheden in onze gemeente uit te dragen.
  • Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop.Voor ondernemers wordt één (digitaal) loket geopend waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Dit loket sluit aan bij het provinciale loket.
  • Het MKB heeft eerlijke toegang tot gemeentelijke aanbestedingen.
  • De ChristenUnie blijft streven naar zo veel als mogelijk beperking van de zondagopenstelling.
  • Verdere promotie bij en bewustmaking van onze inwoners blijft nodig voor het behoud en uitbouw van de in 2011 behaalde titel Fairtrade Gemeente.
  • ZZP-ers worden indien gewenst begeleid en praktisch ondersteund. Bijvoorbeeld door één gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers en flexplekken in het gemeentehuis in Doorn open te stellen voor start-ups.
  • We zijn geen voorstander van een nieuw bedrijventerrein in Leersum. Er is een terrein in Maarsbergen-Oost en het terrein in Amerongen kan worden verbeterd.
  • In de kleinere kernen worden functies zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk gecombineerd (detailhandel, bibliotheek, bank, etc.).
  • In de komende raadsperiode wordt het gemeentelijke inkoopbeleid volledig duurzaam en eerlijk: 100% producten die voldoen aan de regels van eerlijke handel.