Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Gezin

Laatst gewijzigd op: 30-12-2021 09:53
Gezin aan keukentafel met huiswerk
● Stabiele, sterke en liefdevolle gezinnen vormen de veilige basis voor gelukkige kinderen die zich goed ontwikkelen. We willen dat handvatten aangereikt worden om te kunnen bouwen aan relatie en ouderschap.
● Geboortezorg moet niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van een kindje, maar ook op de mentale voorbereiding. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding positief werken tegen stress in de relatie. De eerste 1000 dagen van een kind zijn essentieel in diens kansen op een stabiele ontwikkeling. In Utrechtse Heuvelrug gaan we met de Jeugdgezondheidszorg/GGD extra inzetten op deze periode.
Investeren in gezinnen
● De gemeente sluit zodra dit mogelijk is aan op de aanpak “scheiden zonder schade” en het relatie ondersteuningsproject in Rotterdam.
● Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig beschikbaar zijn;
● We zijn voorstander van initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, bijvoorbeeld via buurtgezinnen,Home-Start en de Family Factory.
Effectieve ondersteuning
● We pleiten voor meer preventie en vroegsignalering door samenwerking tussen school, huisarts en sportvereniging.
● De scholen in Utrechtse Heuvelrug moeten in staat gesteld worden hun pedagogisch klimaat zo vorm te geven dat kinderen en jongeren niet uitvallen. Daar waar dat toch dreigt is het nodig dat er een goede link is tussen jeugd scholen, jeugdzorg en gemeente. Dat betekent ook dat passend onderwijs trajecten daarin actief worden betrokken.
● De gemeente biedt tienermoeders ondersteuning, zorg en begeleiding.
● We pleiten voor voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders, zodat kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media;
● Wij willen aandacht voor de psychische gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren;
● We moedigen scholen aan pesten actief tegen te gaan.