Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Mantelzorg

Laatst gewijzigd op: 13-01-18

Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg, ondersteuning, waardering van de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die mantelzorger zijn geworden.

Concrete voorstellen

  1. De gemeente biedt een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder mogelijkheden voor de mantelzorger om tijd aan zichzelf te besteden zonder te zorgen voor een ander (respijtvoorziening).
  2. Voor mantelzorgers zijn extra (voordelige) uren huishoudelijke hulp beschikbaar
  3. Jongeren die mantelzorger zijn worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben.
  4. De gemeente faciliteert de coördinatie van informele zorg (vrijwilligers).