Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Sport

Laatst gewijzigd op: 13-01-18
 • Sporten is niet alleen gezond en leuk, maar sport bindt ook samen. Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen is daarom een speerpunt. De ChristenUnie pleit voor open clubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein.

  De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen, en niet op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken.

  Concrete voorstellen:

  • Buurten krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor publieke fitnessapparaten.
  • Alcohol, roken en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. Een alcoholconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen kan hier een mooi instrument voor zijn.
  • De activiteiten van de dorpssportteams vragen om meer bekendheid.
  • Elk kind in de Utrechtse Heuvelrug heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwem-ABC. De gemeente zoekt daarom naar mogelijkheden om schoolzwemmen opnieuw in te voeren.
  • De ChristenUnie heeft zich sterk gemaakt voor het openhouden van Zwembad Woestduin tot 2036. We leven nu in een prachtige gemeente met drie zwembaden. Maar er is meer beweging en sport nodig. Daarom wordt sport en bewegen voor ouderen een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid.
  • Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen en zorginstellingen te benutten en samenwerking te versterken. Soms is er een goede samenwerking met recreatieondernemers mogelijk.