Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Sport

Laatst gewijzigd op: 12-01-2022 13:08
Voetballende kinderen
Sport
● Bij sporten staat plezier voorop. Daarom kiest de ChristenUnie voor een toegankelijke sportwereld waarin iedereen kan meedoen. We stimuleren de breedtesport in Utrechtse Heuvelrug. Jong, oud, mindervalide, arm, getalenteerd of gewoon gezellig met elkaar; voor iedereen moet sport beschikbaar zijn.
Sport dichtbij
● Het stimuleren van minima, ouderen, mensen met een beperking en mensen die nog niet sporten om meer te gaan bewegen staat hoog in het vaandel bij de ChristenUnie.
● De ChristenUnie pleit voor open sportclubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein. Maar in de gemeente Utrechtse Heuvelrug nodigen ook de verschillende fiets-, vaar-, wandel- en hardlooproutes en veilige ‘ommetjes’ uit tot bewegen en meedoen.
● Bij het plannen en bouwen van nieuwe wijken en infrastructurele projecten wil de ChristenUnie dat er plaats komt voor zoveel mogelijk openbare beweegplekken en -routes in de openbare ruimte. Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor openbare fitnessapparaten.
● In Utrechtse Heuvelrug zorgen we er (in samenwerking met de buurt) voor dat ook kinderen met een beperking in speeltuinen kunnen spelen. De Speeltuinbende geeft tips en ideeën.
Sportaccommodaties
● Op sport voor iedereen, dichtbij en betaalbaar. Daarom kiest de ChristenUnie er niet voor om met gemeenschapsgeld de topsport te ondersteunen. 
● Naast het zo beweeg-vriendelijk mogelijk inrichten van de openbare ruimte is het belangrijk dat de sportaccommodaties goed onderhouden, toegankelijk voor mensen met een beperking en veilig zijn.
● De ChristenUnie wil ook dat de gemeente het accommodatiebeleid afstemt met omliggende gemeenten met als doel elkaar en de sportdeelname te versterken.
● Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
● De gemeente Utrechtse Heuvelrug ziet erop toe dat iedereen die er recht op heeft, het Jeugdsportfonds weet te vinden.
● Alcohol en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. De ChristenUnie pleit daarom voor een alcoholconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen.
● Elk kind in Utrechtse Heuvelrug heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwem-ABC.