Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Landbouw en Veeteelt

Laatst gewijzigd op: 12-01-2022 13:00
Boerderij
Waardering van voedsel
● Regionale voedselmarkten. We stimuleren het oprichten van regionale voedselmarkten, met gebiedscoöperaties die het voedsel rechtstreeks van boeren naar inwoners brengen.
● Verbinding tussen school, voedsel en natuur. De gemeente stimuleert dat basisschoolklassen gelegenheid hebben om een (circulaire) boerderij te bezoeken, een schooltuin aan te leggen of een excursie naar een voedselbos te maken. Zo kunnen leren kinderen wat gezond voedsel is, hoe dat duurzaam kan worden geproduceerd en wat voor impact voedsel heeft. Bovendien kan dit behulpzaam zijn bij het onderwijs over duurzaamheid en klimaatverandering in het algemeen en specifieke onderwerpen als vegetarisme en recycling.
● De komende periode wil de ChristenUnie dat de gemeente samen met boeren, voedselproducenten en de (super)markt gaat inzetten op het promoten van het gebruiken van lokale producten.
● Er bestaat de mogelijkheid voor lokale voedselproducenten om hun producten te verkopen op de (week)markten in Utrechtse Heuvelrug.
● Stimuleer ‘voedseljutten’ door het planten van bomen met eetbare vruchten.
● De gemeenten werkt verder aan het totstandkomen van een lokale voedselagenda.
Gezonde agrarische sector
● Bij het verder uitwerken van de pijler natuur en landschap van het regionaal economisch plan wil de ChristenUnie inzetten op een volhoudbare agrarische sector. Kernwoorden: Kringlooplandbouw, lokale voedselketens en de boer als mede-beheerder van de openbare ruimte.
● In onze provincie wordt 1% van het voedsel geconsumeerd dat in ook in de provincie Utrecht wordt geproduceerd. Graag willen we dit in regionale samenwerking verhogen naar minimaal 10% zodat we ook ons ‘eigen’ voedsel eten en minder daarvan transporteren naar andere gebieden.
● Landbouw-ondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage leveren aan duurzaamheid en circulariteit, dierenwelzijn, energiebesparing, biodiversiteit, milieu (niet chemische gewasbescherming) en landschap.
● De gemeente Utrechtse Heuvelrug formuleert in de komende periode op basis van de aanbevelingen van de Dierenbescherming beleid op het gebied van dierenwelzijn.