Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Burgerparticipatie

Laatst gewijzigd op: 13-01-18

Burgerparticipatie

De ChristenUnie wil dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving oppakken. De gemeente moet daarom open staan voor initiatieven van inwoners, instellingen, bedrijven en kerken. De ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijv. coöperaties en daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of buurtbeheer.

De ChristenUnie waardeert dorpen ('kernen') en buurten als lokale gemeenschap en hecht aan het eigene en de vitaliteit van de lokale gemeenschap. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van dorpen te betrekken bij zaken die hen raken.

Concrete voorstellen

  • Ruimte voor inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen (bijv. in coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of buurtbeheer.
  • Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeentelijke organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig systeem, verder zijn onder andere presentatie via informatieavonden of een agenderingsverzoek via raadsleden opties.
  • Meer vertrouwen, minder regels: Elk jaar komt het college met voorstellen voor regels die geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden.
  • Het dorpsgericht werken wordt verder ontwikkeld en halverwege de raadsperiode geëvalueerd.
  • Geen (raadgevende) referenda, maar wel vroegtijdig open en eerlijk burgers betrekken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen.
  • Voorafgaand aan burgerparticipatie bepaalt de raad heldere procesafspraken.
  • De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners taal die voor alle inwoners helder en begrijpelijk is.