Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Toerisme en Recreatie

Laatst gewijzigd op: 12-01-2022 13:09

Recreatie en toerisme
● Naast de ontsluiting van onze toeristische trekpleisters gaan we inzetten op een optimale ontsluiting van fiets- en wandelverbindingen voor zowel recreatie als het (doorgaand) woon-werk verkeer.
● Voortzetten van de gebiedspromotie van de Utrechtse Heuvelrug, samen met het regionaal bureau voor toerisme, inwoners en lokale ondernemers.
● Samen met recreatie- en toeristische ondernemers verder gaan met het verduurzamen van de sector.