Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Toerisme

Laatst gewijzigd op: 13-01-18

In onze groene gemeente bieden recreatie- en toeristische ondernemers een groot deel van de werkgelegenheid. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) is een essentiële samenwerkingspartner om onze gemeente als onderdeel van de Utrechtse Heuvelrug voor het voetlicht te brengen.

Concrete voorstellen

  • Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op optimaal onderhoud en veiligheid van fietsverbindingen en wandelpaden.
  • De gebiedspromotie door het RBT, inwoners en lokale ondernemers wordt ruimhartig ondersteund.
  • De dorpswateren in onze gemeente verdienen een kwaliteitsimpuls om zo bij te dragen aan het groene (kwaliteits)karakter van onze gemeente. Hiervoor wordt jaarlijks een ruimer budget vrijgemaakt.
  • De musea in onze gemeente zorgen voor extra toerisme en moeten daarom zo nodig kunnen rekenen op onze steun.