Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Inkomen en armoedebestrijding

Laatst gewijzigd op: 13-01-18

In de Utrechtse Heuvelrug zijn enkele honderden werklozen. Er zijn daarnaast teveel mensen die ondanks een of meer banen dichtbij of onder de armoedegrens leven. We leven in één van de rijkste landen ter wereld, maar ook in Nederland is armoede en lukt het niet iedereen het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand in onze gemeente aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.

Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat betaald, of via vrijwilligerswerk is.

Concrete voorstellen

  • De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven en bijvoorbeeld het Werkgevers Servicepunt, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen.
  • De gemeente zoekt in samenwerking met de BIGA Groep en het bedrijfsleven naar kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken.
  • Als de gemeente mensen helpt, bijvoorbeeld met een bijstandsuitkering, mag inzet van de betrokken mensen worden verwacht, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk – passend bij hun interesse en talenten – en inspanning voor het zoeken van betaald werk.
  1. Er wordt doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer aangeboden op ontmoetingsplekken in de buurten, zoals de bibliotheek of de cultuurhuizen.
  2. De gemeente spreekt met woningcorporaties en energieleveranciers af dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en er pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen.
  3. De landelijke compensatieregeling voor chronisch zieken en mensen met een beperking is afgeschaft. De gemeente evalueert of lokale ondersteuning noodzakelijk is om ongewenste neveneffecten daarvan te verminderen.
  4. Kinderen uit gezinnen in armoede kunnen een beroep doen op de participatieregeling kinderen en jongeren. De gemeente draagt zorg voor een goede bekendheid van die regeling bij hulpverleners en de doelgroep.
  5. Na aanmelding moet iemand binnen twee weken bij de schuldhulpverlening terecht kunnen.
  6. In sommige gevallen moet het mogelijk zijn om schulden af te lossen door maatschappelijke inzet.