Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Veiligheid

Laatst gewijzigd op: 13-01-18

Als inwoner van de Utrechtse Heuvelrug wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat ook in onze gemeente niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de taak om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden.

Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart.

Gevoelens van onveiligheid kunnen ook ontstaan door verwijdering tussen bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld allochtone en autochtone Nederlanders of jongeren en ouderen. Als lokale overheid zetten wij in op sociale cohesie en integratie (van nieuwkomers) in onze samenleving.

Concrete voorstellen

 • Er wordt ingezet op blijvende beschikbaarheid en zichtbaarheid van de buurtagent.
 • Inwoners worden betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten.
 • De kosten van vandalisme worden verhaald op daders.
 • In de werving van vrijwilligers komt accent op de werving van vrouwelijke brandweerlieden.
 • De gemeente houdt tenminste de huidige capaciteit aan Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) in stand.
 • De gemeente maakt zich in de provincie sterk voor een taskforce drugs om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
 • In de Utrechtse Heuvelrug is er integrale aanpak om radicalisering tegen te gaan.
 • De gemeente is alert op signalen van radicalisering en grijpt tijdig in.


Verkeersveiligheid

Concrete voorstellen

 • Er vindt een goede registratie van ongevallen plaats, zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen.
 • Snel en langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden.
 • Landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden van fietsverkeer.
 • De ChristenUnie is voorstander van het verlagen van de maximumsnelheid op provinciale wegen in onze gemeente van 80 naar 60 km per uur.
 • De Utrechtse Heuvelrug werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen, bijvoorbeeld op de scholen en bij instellingen. De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het verkeersveiligheidslabel.