Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Ruimtelijke inrichting

Laatst gewijzigd op: 12-01-2022 13:08

Ruimte
● Bij het aanbesteden van onderhoud en aanleg van de openbare ruimte probeert de gemeente Utrechtse Heuvelrug zoveel mogelijk van de Sustainable Development Goals (SDG’s) na te streven.
● In Utrechtse Heuvelrug is er voldoende ruimte voor kinderen om te spelen, in speeltuinen, maar ook in bosjes om hutten te kunnen bouwen en in bomen te klimmen.
● De openbare ruimte daagt uit tot spelen en bewegen, ook voor volwassenen.
● De openbare ruimte geeft ruimte aan water en groen om de gevolgen van  klimaatverandering te kunnen opvangen en regenwater te infiltreren. Stortbuien kunnen zo beter opgevangen worden, bij hete zomers gaan we zo hittestress tegen.
● Onze gemeentelijke gebouwen krijgen zo veel mogelijk groene gevels en daken, als het plaatsen van zonnepanelen niet kan.
● Gemeentebestuurders en raadsleden in Utrechtse Heuvelrug moeten jaarlijks een toegankelijkheidswandeling maken met ervaringsdeskundigen. Dus een geblinddoekte wandeling onder begeleiding van iemand die blind is, of een rondje in een rolstoel. Zo worden de gemeentebestuurders zich bewust van het belang van toegankelijkheid en direct ambassadeurs voor toegankelijkheid.
● De gemeente stimuleert de aanwezigheid dan wel het plaatsen van tenminste één openbaar toilet in elk dorp.
● De gemeente geeft ruimte aan inwoners om hun straat in eigen beheer te onderhouden.
● Open landschappen behouden, versnippering voorkomen. Open landschappen mogen niet steeds kleiner worden. Verrommeling, versnippering en opdringerige zichtlocaties langs wegen willen we tegengaan.
● Bij openbare ondergrondse afvalcontainers plaatst de gemeente zoveel mogelijk groen, gras en bloemen om op een positieve manier zwerfafval tegen te gaan.
Omgevingswet
● De ChristenUnie is voor een goede participatieverordening waarin beschreven staat hoe de participatie van burgers vormgegeven moet worden. Vooral: laat de gemeente daarin een goed voorbeeld geven. Het vroeg bij de planvorming betrekken van onder andere buurtbewoners via een omgevingstafel is bij beoordeling van bouwplannen voor de ChristenUnie van groot belang.
● Belangrijk is ook een goed werkend DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Vooral: goede ondersteuning voor burgers die niet (zo) digitaal vaardig zijn.
● Bij de uitvoering van de Omgevingswet werkt de gemeente Utrechtse Heuvelrug nauw samen met de Provincie en de Waterschappen.
Groene Schoolpleinen
● We stimuleren groene schoolpleinen. Kinderen vinden een groen schoolplein leuker, mooier en prettiger, zijn geconcentreerder, rustiger, bewegen meer, zijn meer in contact met de natuur en hebben een meer uitdagende speelomgeving. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan verminderen van wateroverlast, hittestress en is het goed voor de biodiversiteit.